Dodaj do ulubionych

Kolagen Naturalny

kolagen.biz

Kolagen Naturalny

Kosmetyki z kolagenem

Opinie o Kolagenie Naturalnym

Czysty Kolagen - Sposób na biznes

Kontakt odnośnie kolagenu

Forum o Kolagenie

Promocja! Katalog produktów Colway :: 10,00 zł ::.
Wybierz kategorię
AMWAY :
- Higiena Jamy Ustnej - GLISTER™
- Preparaty do Kąpieli i Pielęgnacji Ciała
- Środki Czystości NATURALNE
Kontakt z nami

Zamówienia na kolagen przyjmujemy również telefonicznie
(pon. - sob. w godz. 9.00 - 20.00)

tel. 85 65 22 745
kom. 604 851 488


Skype:

Kolagen Naturalny Colway
Kolagen
Asortyment
Stosowanie
Opinie o kolagenie
Atesty i Badania
Producent
Sieć Colway
Historia...
Wiedza Medyczna
Unikalna Seria Natural Collagen
Asortyment
- krem nawilżający na dzień
- krem regenerujący na noc
- tonik Natural Collagen
Historia Powstania
Składniki
Działanie i Stosowanie
Atrakcyjność Collagen Natural
Program Partnerski


Czysta wodaNajczęściej kupowane
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Strona obsługiwana jest przez firmę AQUA-ZDROJ, z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Hetmańska 4, numer REGON 050246340, NIP 542-194-80-58.


2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. AQUA-ZDROJ prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.kolagen.biz

2.2. Do zakupów w sklepie internetowym AQUA-ZDROJ upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Oferta sklepu internetowego AQUA-ZDROJ obowiązuje na terenie Całego Świata.

2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez AQUA-ZDROJ.

2.6. Wysyłając ze sklepu internetowego AQUA-ZDROJ zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, AQUA-ZDROJ jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.7. Zamówienia można również składać telefonicznie. Sklep AQUA-ZDROJ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. AQUA-ZDROJ zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeżeli: (i) transakcji nie uda się zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy Polcard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub zrealizowany poprawnie elektroniczny przelew bankowy), (ii) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez AQUA-ZDROJ konto, w należytej wysokości lub (iii) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.

2.9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem AQUA-ZDROJ.

2.11. Wszystkie ceny podawane w sklepie AQUA-ZDROJ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt 3.3. niniejszego Regulaminu.

2.12. Firma AQUA-ZDROJ- prowadząca sklep internetowy kolagen.biz, wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT.

3. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 

3.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach Poczty Polskiej. 

3.2. AQUA-ZDROJ zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 72 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na stronach sklepu AQUA-ZDROJ. 

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. Sprawdzeniu przez AQUA-ZDROJ kompletności wysłanych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

3.3.2. Telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez konsultanta AQUA-ZDROJ (dla zamówień, w których wybrano formę płatności przy odbiorze)

3.4 AQUA-ZDROJ zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień (forma płatności: przelew), dla których nie uregulowano przelewu odpowiedniej dla nich kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

3.5. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.6 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia (zatwierdzenie) oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub elektronicznym przelewem bankowym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek AQUA-ZDROJ wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie.

3.8 Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia.


4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

4.2. Każdy Zamawiający towar powinien na stronach AQUA-ZDROJ zgłosić reklamację, pisząc na adres biuro@aquazdroj.pl

4.3. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli AQUA-ZDROJ nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4.4. AQUA-ZDROJ zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

4.5 Zakupione i dostarczone towary posiadają termin przydatności podany na opakowaniu.

4.6. Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego i nie podlega zwrotowi. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Za ewentualne usterki powstałe podczas transportu odpowiada Kupujący. Usterki te nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym.

4.8. Wysyłka zwrotna naprawionego towaru odbywa się na koszt AQUA-ZDROJ.

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zniszczył opakowanie.

5.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

5.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez AQUA-ZDROJ zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez AQUA-ZDROJ na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

AQUA ZDRÓJ zastrzega sobie prawo do:

6.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

6.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego AQUA-ZDROJ,

6.3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego AQUA-ZDROJ,

6.4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@aquazdroj.pl Firma AQUA-ZDROJ RYSZARD JASTRZEBSKI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

6.5 Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Lokalni Dystrybutorzy COLWAY
Kolagen - Białystok i okolice Kolagen - Olsztyn i okolice Kolagen - Warszawa i okolice Kolagen - Toruń i okolice Kolagen - Wrocław i okolice Kolagen - Szczecin i okolice Dystrybutorzy w województwie opolskim Dystrybutorzy w województwie lubelskim Dystrybutorzy w województwie wielkopolskim Dystrybutorzy w województwie lubuskim Dystrybutorzy w województwie pomorskim Dystrybutorzy w województwie łódzkim Dystrybutorzy w województwie śląskim Dystrybutorzy w województwie podkarpackim Dystrybutorzy w województwie świętokrzystkim Kolagen - Kraków i okolice
Karta Rabatowa

Karta rabatowa

Kolagen Naturalny

Kolagen Colway produkowany przez firmę Colway to największe odkrycie minionego stulecia. Rewolucja w dziedzinie kosmetyki i pielęgnacji skóry. więcej >>>

Darmowy biuletyn

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

E-mail:
Imię:    
Akceptuję Politykę Prywatności
Zostań dystrybutorem Colway

Colagen Naturalny
Google Translator
Kolagen Zastosowanie

Zmarszczki
Trądzik
Trądzik różowaty
Blizny
Rozstępy
Kapsułki COLVITA

Kolagen Colvita
Towar dnia
697,00 zł
Copyright © 2004-2007 AQUA-ZDROJ
Polityka Prywatności | Warunki Użytkowania
Kolagen naturalny COLWAY  •   Kremy z Kolagenem  •  Kapsułki COLVITA